Pumpverkstad

Vi reparerar och servar alla typer av pumpar, dricksvattenpumpar, avloppspumpar, dränkbara pumpar och länspumpar, av olika märke och fabrikat, t ex Sulzer, Flygt, Grunfos      m fl

... efter noggrann analys av pumpdelarna

Uthyrning

Vi hyr ut pumpar av olika storlekar för en mängd olika ändamål.

Slang medföljer.